vježbe za kuk

Vježbe snage za mišiće kuka (2. dio)

By |11.11.2015.|

U prvom dijelu članka vježbe snage najviše su se odnosile na primarne fleksore i ekstenzore kuka. Uz primarne pokretače dolazi i veći broj manjih mišića čija funkcija više uključuje stabilizaciju kuka i finu motoriku kojom…

Vježbe snage za mišiće kuka

By |26.10.2015.|

Trčanje je dominantno pokret kuka. Kako bi tehnika trčanja bila ispravna, a samo trčanje efikasnije i brže, svaki trkač mora imati zadovoljavajući raspon pokreta u kuku te dovoljnu snagu mišića fleksora i ekstenzora kuka.

Nove trkače,…