Razumijevanje i prevencija ozljedeNovije generacije sve više su svjesne važnosti bavljenja rekreativnim sportom. Nešto što se promovira kao životni stil koji bi nam trebao osigurati kvalitetu života i zdravlje nosi uz sebe i paradoksalnu činjenicu. Veliki postotak rekreativnih sportaša je ozlijeđeno ili su bili ozlijeđeni, a često osjećaju i sitne boljke koje nisu dovoljno velike da bi se subjektivno klasificirale kao ozljede, ali su faktor koji treba ubrojiti. Dok je ozljeda razumljiva u profesionalnom sportu koji je više “goal oriented” (cilj važniji od sredstva), postavlja se pitanje zašto su ozljede toliko česte među rekreativnim sportašima i je li rekreativni sport toliko zdrav kao što se promovira?

Odmah da raščistimo ovo pitanje. Nema nikakve sumnje da je odgovor potvrdan i rekreativni sport jest pozitivna, produktivna i zdrava životna odluka. Ono što ljudi nisu svjesni je da je to ujedno i odgovorna odluka, odnosno da bi trebala biti! Za razliku od drugih vještina koje usvajamo i hobija kojima se bavimo rekreativni sport sa sobom nosi dozu rizika. Rizik proizlazi iz činjenice da je prilikom rekreativnog sporta organizam izložen sili koja je rijetko kada karakteristika drugih aktivnosti. Dok lutanje mislima i manjak pažnje prilikom učenja japanskog jezika neće uroditi ozljedom, kod šivanja bi već posljedice mogle biti veće, a ako mašete utegom od 50 kg iznad glave stvari postaju ozbiljnije…

Što onda predstavlja odgovornost prema rekreativnom sportu? Radi li se samo o fokusu i koncentraciji na treningu? Nažalost ne. Svako izlaganje sili nosi veliki broj posljedica koje su vrlo kompleksne. Treneri se educiraju kako pravilno usmjeravati silu kroz organizam i time minimalizirati vjerojatnost zadobivanja ozljede te kako manipulirati intenzitetom i volumenom sile kako bi najefikasnije postigli različite adaptacije. Profesionalni sportaši imaju pristup najelitnijim trenerima koji su to znanje usvojili umjesto njih, dok je prosječan rekreativac najčešće sam svoj trener. Ovdje leži odgovornost rekreativnog sporta. Ako se želite baviti nekom aktivnošću za Vašu dobrobit je od presudne važnosti Vaša edukacija oko te tematike. Dubina tog znanja ne mora biti opsežna kao kod elitnog sporta bilo bi dobro da naučite i razumijete osnove kako bi Vaš trening bio sigurniji i smisleniji. Sila kojoj je prosječan rekreativni sportaš izložen višestruko je manja nego što je to slučaj u profesionalnom sportu. Uz to rekreativni sportaši usmjereni su više na zdravstvene dobrobiti nego na maksimalne performanse pa će potrebna dubina Vašeg znanja vezana uz trening biti znatno manja, ali ne i zanemariva.

Ako se bavite rekreativnim sportom posvetite vrijeme učenju i razumijevanju sljedećih koncepata.

Transfer sile

Optimalan transfer sile kroz organizam osigurava različitim vrstama tkiva obavljanje funkcija za koju su namijenjeni, a ne preuzimanje drugih funkcija. Veliki broj ozljeda pogađa upravo vezivna tkiva koja uslijed nepravilnog transfera sile preuzimaju funkciju mišića.  Nadalje, osigurava pravilan redoslijed opterećivanja tkiva i prolazak sile u smjeru orijentacije vlakana od kojih su ta tkiva građena, odnosno u smjeru njihove najveće jakosti i minimalizira rasipanje sile u smjerovima drugačijim od smjera željenog pokreta. Optimalan transfer sile ovisi o posturi, motoričkim obrascima i mobilnosti.

Postura pojednostavljeno predstavlja način na koji Vi organizirate tijelo u svakom trenutku. Odnosi se na poziciju Vašeg kostura prilikom svake aktivnost, u mirovanju i kretanju. Ako pozicija Vašeg kostura nije optimalna, orijentacija tkiva (skeletnog, mišićnog i vezivnog) neće biti u smjeru njihove najjače jakosti s obzirom na put sile. Uzrokuje rasipanje sile u smjerovima suprotnim od smjera kretanja što vodi do pada performansi i raznih nestabilnih rotacijskih kretnji koje same generiraju silu nepravilne orijentacije i potenciraju problem.

Ako nemate posturalnih problema sljedeća stvar o kojoj će ovisiti pravilan transfer sile su motorički obrasci. Bez pretjeranih komplikacija ovdje se govori o Vašoj tehnici izvođenja pokreta. Za pravilnu izvedbu potrebne su dvije stvari. Prva je znanje kako izvesti određeni pokret, tj. kako pozicionirati dijelove tijela prilikom pokreta. Ako pri tome naučite i zašto se određeni pokreti izvode kako se izvode tim bolje. Druga stvar je motorička kontrola koja će Vam omogućiti izvedbu pokreta kako ste ga zamislili. Pravilna tehnika osigurava biomehanički ispravno repozicioniranje tijela te optimalnu apsorpciju, transfer i produciranje sile. Morate se znati pravilno kretati.

Kako bi pokret bio biomehanički ispravan, uz pravilnu posturu prilikom ulaska u pokret i njeno zadržavanje tijekom pokreta, potrebna je zadovoljavajuća mobilnost koja neće “blokirati” puni opseg pokreta. Ovo se osobito odnosi na raspon pokreta u kuku i ramenu. Nemogućnost izvođenja punog opsega pokreta rezultira kompenzacijama u drugim dijelovima tijela koje nastoje nadoknaditi izgubljeni raspon. Ovo automatski rezultira narušavanjem posture, brojnim rotacijama te generalnom nestabilnošću sistema. Kada vidite nekoga da izvodi neku aktivnost i pri tome djeluje “šlampavo” vrlo vjerojatno se radi o mobilnim restrikcijama koje neće dopustiti pravilnu motoričku izvedbu niti pravilnu posturalnu orijentaciju. Moderan način života rezultira činjenicom gdje gotovo da ne postoji osoba bez mobilnih restrikcija. Ako želite napredovati i spriječiti ozljede od presudne važnosti je oslobađanje pokreta u svim zglobovima i kralježnici.

Apsorpcija sile

Svi materijali imaju određenu čvrstoću koja određuje ukupnu silu koju mogu apsorbirati ili producirati. Isti princip vrijedi i za biološke materijale odnosno za Vaša tkiva. Što su Vaša tkiva čvršća to će i Vaša sposobnost tolerancije sile biti veća. Ovo je razlog zašto je trening snage važan za sve sportove. Treningom snage između ostaloga povećavate gustoću i poprečni presjek (debljinu) tkiva čime ona postaju čvršća i jača. Rezultat je veća otpornost prema sili kojoj ste izloženi. Adaptacije na trening snage su relativno brze, a otpornija tkiva će imati veću sposobnost kompenzacije nedostataka posturalnog, biomehaničkog ili mobilnog oblika.

Sažetak principa koji Vas čuvaju od ozljede prikazan je sljedećim dijagramom:

Prevencija ozljede

Posljednju stvar koju biste trebali razumjeti je da sve navedeno smanjuje vjerojatnost ozljede, a ne uklanja ju u potpunosti. Napredak fizičkih sposobnosti ovisi o dovoljno jakom stimulansu koji mora prijeći određeni prag, tj morate biti izloženi tzv. supraliminalnom podražaju. Navedeni stimulans vodi do adaptacija organizma i Vaše sposobnosti rastu. Da bi novi podražaj ponovno prešao određeni prag, odnosno bio supraliminalan, on mora biti većeg intenziteta nego prijašnji, s obzirom da su Vaše sposobnosti veće nego prije. Ovo je tzv. progresivno opterećenje. Ako nastojite povećati svoje sposobnosti neizbježno “gazite” po relativno tankoj granici. Pretjerani podražaj vodi do ozljede, a premali neće rezultirati promjenom stanja. Zapamtite jednu stvar. I najčvršći materijal na svijetu može puknuti ako je izložen dovoljno velikoj sili. Ako je sila dovoljno velika ozlijediti ćete se premda ste pokret izveli savršeno poštivajući gore navedene principe.

No ozljeda nije kraj svijeta. Ona je u neku ruku pokazatelj Vašeg sadašnjeg ili krajnjeg limita, a ujedno i pokazatelj potencijalnih mana Vašeg organizma (sustava). Kroz ozljedu možete puno naučiti. Ne dajte se obeshrabriti ozljedom, ali nemojte ni očekivati drugačiji ishod ako niste nakon ozljede preispitali svoj trenažni pristup i uveli promjene. Trenirajte pametno!